# شرکت_صنایع_مفتولی_زنجان

مفاهیم سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

آنالیز توقفات (Stop Analysis) آنالیز انرژی مصرفی (Energy Analysis) شاخص (Index)   آموزشهای ابتدایی درPM اغلب  افراد به طور باطنی نوعی ”مقاومت در مقابل تغییر“ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 133 بازدید

هشت گام برای برخورد با شکایت های مشتریان

اهداف مدیریت شکایت مشتریان هدف کلی مدیریت شکایت مشتریان، ایجاد رضایت مجدد در مشتری، حداقل‌رساندن‌اثرات نارضایتی‌ها، شناخت و بررسی نقاط ضعف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید